A kiégés első számú mozgatórugója a munkahelyi kultúra

A kiégés a krónikus munkahelyi stressz egyik megnyilvánulása. Általában az érintett kolléga egyéni problémájaként kezelik, valójában azonban az okok munkahelyi, rendszerszintű tényezőkben keresendők. A kiégés kialakulását „Befolyásolja, hogy a vezetők hogyan viselkednek, valamint az is, hogy az emberek hogyan lépnek kapcsolatba egymással egy csapaton belül” – írja könyvében Paula Davis, a Stressz és Rugalmasság Intézet alapítója. Kutatásai alapján a kiégés mozgatórugói:
– a túlzott munkaterhelés
– az elismerés hiánya
– a támogatás hiánya

Motiváció kontra elvárások

A vállalatoknak, szervezeteknek különféle stressz tényezővel kell megküzdeniük a talpon maradásért, mint például a folyamatosan változó a szabályozások, a pénzügyi-, gazdasági helyzet, a társadalmi elvárások és a sokszor kiszámíthatatlan piaci feltételek. Ezek a hatások nem kerülik el az ott dolgozókat sem.
Az egyik leggyakoribb probléma, hogy a túl sok a feladattal korlátozott erőforrások birtokában kell megbirkózni. A létszám bővítésére – gazdasági okokra hivatkozva – nincs lehetőség, a folyamatok viszont bonyolultak, időigényesek, vagy a munka mennyisége túlméretezett. Munkaszervezéssel, automatizálással, a folyamatok optimalizálásával, veszteségek csökkentésével érdemes próbálkozni. A szükséges munkavállalói létszám kiszámításakor érdemes hosszabb távon gondolkodni, és a szakképzett munkaerő pótlásának, a betegállományban töltött időnek költségnövelő tényezőivel is kalkulálni.
kiégés. kultúra
Fotó: Nataliya Vaitkevich - Pexels

Személyiségtípustól is függ, sőt generációnként is változhat, hogy kit mivel lehet elismerni, motiválni, de egy dolog azonos: mindenkinek szüksége van az elismerés valamilyen formájára. Az anyagi megbecsülésen túl a tudás, tapasztalat elismerésével, a fejlődés lehetőségének biztosításával, a jövőkép, karrierút felvázolásával, és még számos, az emberi értékeket figyelembe vevő tényező segítségével elérhető, hogy a munkatársak megbecsültnek érezzék magukat, munkájuk értelmet nyerjen.

A biztonság szerepe a kiégés kezelésében

Fontos szót ejteni a biztonságról, ezen belül a pszichológiai biztonságról, hiszen ez az alapja mind a rugalmasságnak, mind a kiemelkedő teljesítménynek. „Ennek a koncepciónak a lényege, hogy egy csapatban meg kell teremteni a bizalom azon szintjét, ahol a dolgozók úgy érzik, hogy megoszthatják az információikat, különösen innovatív ötleteiket, egy olyan térben, ahol a tisztelet a sarokpont” – mondja Davis. Ez egy olyan szilárd alap, amelyre a csapatok pozitív munkahelyi kultúrát építhetnek. Az egészséges csapatok olyan légkört teremtenek, amely elősegíti az elfogadást és az átláthatóságot, ez pedig nagymértékben csökkentheti a stresszt. Ahol a csapat nem összetartó, ott az energiák nagy része a működés fenntartására, az egyén szempontjából az önvédelemre fordítódik. (1)
A cél tehát holisztikus megközelítéssel áttekinteni a szervezetet és annak kölcsönhatásait, majd meghatározni a kiégés enyhítésének lehetséges módjait.
 
A probléma megértésének kulcsa egy jól kalibrált mérés lehet. Ez segíthet annak megállapításában is, hogy a kiégés problémát jelent-e egy szervezetben. Ha a munkáltatók felmérik a munkavállalók stressz-szintjének jelenlegi állapotát, adekvát intézkedéseket dolgoznak ki és hajtanak végre, sikeresen csökkenthetik az egyéni és szervezeti stresszt, és a kiégést. „Azok a szervezetek, amelyek sikeresen kezelik a problémát, végül rugalmas, virágzó és elkötelezett munkahelyet építenek ki”. (2)
Forrás:
(1) Adrienne Selko: Burnout is More of a Systemic Workplace Issue than an Employee Issue, EHS Today 2021.03.19
(2) Paula Davis: Beating Burnout at Work: Why Teams Hold the Secret to Well-Being and Resilience, Wharton Digital Press, 2021. március