Jövőformáló kompetenciák

Sajátítson el olyan kompetenciákat, amik képesek felszínre hozni a szervezetben rejlő kiaknázatlan erőforrásokat.

Egy jó vezető kincset ér. A csapatát motiválni képes vezető számszerűsíthető értéket ad a szervezetnek. A munkavállalói elkötelezettség növekedése, a fluktuáció mérséklődése, a hiányzások csökkenése mellett a kreatív potenciál is növekszik. Ennek jelentős hatása van a termelékenységre, pénzügyi teljesítményre és a versenyképességre.

Az autokrata, irányító, ütemező vezetési stílus az online térbe terelt vagy hibrid munkahelyi kapcsolatokban, a felhatalmazást, inspirációt váró fiatal munkatársak mellett nem bizonyul elégségesnek. Sajátítson el olyan kompetenciákat, amik képesek felszínre hozni a szervezetben rejlő kiaknázatlan erőforrásokat.