Az alaptérképezés az egyén, vagy a szervezet folyamatainak vizsgálata – az utóbbi esetében az ott dolgozók szemszögéből.

Egyfajta pszichoszociális kockázatbecslés, reziliencia (a változásokhoz való rugalmas hozzáállás) mérése. Célja a teljesítményt, döntéseket befolyásoló tényezők, körülmények értékelése, a szervezetre, vagy az egyénre irányuló fejlesztési javaslatok készítése.

Egy szervezeten belül a dolgozók teljesítményét, viselkedését különböző pszichoszociális tényezők befolyásolják, melyek eredhetnek a személy magánéletéből (személyiség, családi háttér, munkán kívüli kapcsolatok, stb.) illetve a szervezet működéséből (munkával kapcsolatos elvárások, a személyes kontroll lehetősége, mértéke, a vezetői támogatás szintje, a kollégák támogatási / együttműködési hajlandósága, a munkahelyi emberi kapcsolatok, a betöltött pozícióval kapcsolatos elvárások, a változások módja, mértéke, stb).

Nem csak az egyének esetében fontos a reziliencia. A változó gazdasági környezet (start-up-ok, növekedés, új piaci igények, felgyorsult ellátási lánc, fluktuáció, új csoportok megjelenése a humán erőforrás piacon, stb) a vállalkozások tűrőképességét is próbára teszik.

Napjainkban a megfelelő munkavállalók megtalálása, szervezetbe integrálása és megtartása a vállalatok jelentős részénél stratégiai kérdéssé vált. Létfontosságú a tisztánlátás és cselekvési, változtatási hajlandóság ezen a területen. 

A jól képzett, jól kommunikáló és együttműködő munkaerő, éppolyan fontos egy hatékonyan és veszteségek (selejt, OTD, balesetek, állásidők, stb) nélkül működő szervezet kialakításában, mint az empatikus, csapata képességeit ismerő, és megfelelően kiaknázó vezető.